/ taohigo.com / 0浏览

放妻書(唐代) 自譯

蓋說夫妻之緣,伉儷情深,恩深義重。

論談共被之因,幽懷合巹之歡。

凡為夫妻之因,前世三生結緣,始配今生夫婦。

夫妻相對,恰似鴛鴦,雙飛並膝,花顏共坐;兩德之美,恩愛極重,二體一心。

三載結緣,則夫婦相和;三年有怨,則來仇隙。

若結緣不合,想是前世怨傢。

反目生怨,故來相對。

妻則一言數口,夫則反目生嫌。

似貓鼠相憎,如狼羊一處。

既以二心不同,難歸一意,快會及諸親,以求一別,物色書之,各還本道。

願妻娘子相離之後,重梳蟬鬢,美掃娥眉,巧逞窈窕之姿,選聘高官之主,弄影庭前,美效琴瑟合韻之態。

解怨釋結,更莫相憎;一別兩寬,各生歡喜。

三年衣糧,便獻柔儀。

伏願娘子千秋萬歲。

譯文:大概講到夫妻緣分,會說感情深厚,情義深切;談論到同被而寢的因由,會想到藏於內心中當初結婚時喜悅的心情。但凡成為夫妻的緣由,都是前世修來的緣分,方能今生成為夫妻。夫妻比較來說相對和睦,則夫妻恩愛。多年歡喜心相見,會使得夫妻和睦,若多年互相不滿,就會使心生仇恨,如若姻緣不合適,想必前世是冤傢,相處不諧反而產生怨氣,所以會使夫妻對立。妻子就會嘮叨,丈夫也心生厭煩產生不滿意。兩個人就像貓和老鼠一樣互相憎惡,又像狼羊同處而各懷心事。既然因為兩人的心思不一樣,難以達成一致;那就快一點聚集所有親戚,為瞭離婚分別,尋找婚書,互相歸還後各走各的道。(物色書之,各還本道。這句懷疑是唐代唐玄宗時期風俗,直譯難通)希望你分開之後,重新梳妝打扮,保持窈窕身材,選擇嫁給身份尊貴的男人,生活幸福美滿,恩愛合拍。解怨釋結,更莫相憎;一別兩寬,各生歡喜。(放下心結、拋掉你我恩怨,更不要相互憎恨。一分別兩寬心,你我都可以滿懷歡喜心開始新生活。)給予你(柔儀)衣物、糧食,願你在今後的日子裡平安長壽。

瓢蟲
瓢蟲
谷神不死——牛匕·《老子》古典新解
長沙最低調且有實力學校之一——北雅中學
長沙最低調且有實力學校之一——北雅中學
機械設計中常用軸承的用途和特點,你們都瞭解瞭嗎?
機械設計中常用軸承的用途和特點,你們都瞭解瞭嗎?
蘇外/蘇科外/蘇國外/蘇城外/蘇園外…大傢分清楚瞭嗎?
理論經典:TCP協議的3次握手與4次揮手過程詳解
理論經典:TCP協議的3次握手與4次揮手過程詳解

0

  1. This post has no comment yet

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注